Vrijwaring & Privacy

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website www.kwartiernoord.nl, is het mogelijk dat de informatie die op www.kwartiernoord.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.kwartiernoord.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.kwartiernoord.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.kwartiernoord.nl verkregen is. De informatie op www.kwartiernoord.nl wordt wekelijks/maandelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

www.kwartiernoord.nl vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. www.kwartiernoord.nl zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend.

Offerte
aanvragen